Forside     E-mail

Få styrket din virksomhed

Formålet med Torben Andersen Consulting er at hjælpe virksomheder til at forbedre deres langsigtede resultater. Resultaterne af et samarbejde med Torben Andersen Consulting kan vise sig på mange forskellige områder afhængigt af hvor og hvornår samarbejdet bliver indledt jfr. under Profil.
Det primære mål er selvfølgelig en forbedring af de økonomiske resultater. Men dette er altid en konsekvens af forbedring af resultaterne på andre områder. Torben Andersen Consulting vil bla. kunne hjælpe med at forbedre resultaterne på nedenstående områder:

  •  Fokusere og målrette virksomheden.
  •  Forankre strategier i hverdagen.
  •  Få problemer frem i lyset og få dem løst.
  •  Forbedre risikostyringen.
  •  Sikre en klar organisering og ansvarsfordeling.
  •  Sikre gode og gennemarbejdede beslutningsgrundlag.
  •  Forbedre den økonomiske styring og det økonomiske overblik.Torben Andersen