Forside     E-mail

Jeg tilbyder assistance indenfor:

Bestyrelsesarbejde

Har din virksomhed behov for at få professionaliseret arbejdet i bestyrelsen ?

Jeg ønsker at engagere mig i din virksomhed, og at yde et stykke arbejde i bestyrelsen. Jeg vil arbejde for at virksomheden fokuserer på sin strategi, og på at de beslutninger som træffes og de handlinger som gennemføres er forankret i strategiplanen. Jeg holder fokus på udvikling af din virksomhed og på minimering af de risici, som selskabet påtager sig og på herudover at sikre, at der foreligger kvalificerede beslutningsgrundlag før der træffes større beslutninger.

Jeg arbejder både som bestyrelsesformand og som ordinært medlem af bestyrelsen.


Strategi- og forretningsudvikling

Din virksomheds udvikling skal sikres, derfor er det vigtigt at gøre sig nogle tanker som rækker ud i fremtiden og få klarlagt hvor virksomheden vil hen. Det er vigtigt, også at prioritere ressourcerne og få fokuseret ledelsens indsatser på de vigtigste nøgleområder.

En af ydelserne i Torben Andersen Consulting er at være tovholder i en strategiproces, som sikrer at virksomhederne får udarbejdet en plan for fremtiden, og kommer til at arbejde mere målrettet med sin forretningsudvikling. En sådan proces gennemføres i et samarbejde med ledelsen, og vil bla. indeholde:

  •  Analyse af virksomhedens strategiske situation og virksomhedens strategiske muligheder.
  •  Fastlæggelse af målsætninger.
  •  Udarbejdelse af handlingsplaner.

Ligesom det også kan være aktuelt at behandle virksomhedens vision, værdier og lignende.


Ledelse og organisation

Langt de fleste ledere har prøvet at sidde med problemstillinger hvor de har manglet noget sparring. Tit er man som leder alene om beslutningerne, og når udfordringen ikke lige er indenfor ens egen primære kompetenceområde eller når beslutningen er meget stor, er det rart med en sparringspartner.

Gennem mange år som leder har jeg opnået erfaring med mange forskellige problemstillinger. Jeg tilbyder at være sparringspartner for ledelsen/at være de ”nye øjne” som kan være medvirkende til at de rigtige beslutninger træffes. Det kunne f.x. være indenfor disse områder:

  •  Køb og salg af virksomhed.
  •  Generationsskifte.
  •  Organisation
  •  HR tiltag.
  •  Turn around projekter.
  •  m.m.


Økonomi og finans

Det er ikke alle virksomheder som har behov for at ansætte medarbejdere med spidskompetencer indenfor økonomi og finans. Jeg tilbyder derfor at rådgive på et overordnet niveau indenfor det økonomiske og finansielle område. Det kunne f.x. være assistance omkring emner som:

  •  Investeringskalkuler.
  •  Produktkalkulation.
  •  Budgettering.
  •  Regnskabsaflæggelse og rapportering.
  •  Pengebinding, finansiering og likviditet.
  •  Analyse af økonomien i hele eller dele af virksomheden.
  •  Identificere og bruge de væsentligste nøgletal i virksomheden.


Interimsledelse

Mange virksomheder kan få akutte eller periodevis behov for at få tilført mere ledelse. Det kan f.x. være i forbindelse med gennemførelse af større enkeltprojekter i virksomheden eller organisatoriske ændringer som skal følges tæt.

Jeg tilbyder i den sammenhæng, for en kortere periode, at påtage mig ansvaret for enkeltopgaver i din virksomhed.